Regulamin SPE

 1. Pielgrzymka jest wydarzeniem wyłącznie religijnym, jest to niezwykła forma rekolekcji w drodze, dlatego najważniejszy jest program duchowy SPE.
 2. Msza Święta stanowi centrum każdego dnia pielgrzymki.
 3. Pielgrzymkę charakteryzuje duch: modlitwy, ofiary, miłości i radości.
 4. Pielgrzym cierpliwie znosi trudy wędrówki i wszelkie niewygody.
 5. Zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych, przyjmowanie środków odurzających i palenie papierosów.
 6. Obowiązuje skromny strój, właściwy dla charakteru pielgrzymki, nigdy plażowy.
 7. Nikt nie urządza kąpieli w wodach otwartych, wyjątek stanowi „chrzest młodych” w Boszkowie.
 8. Pamiętajmy o podstawowym prawie miłości bliźniego: spieszmy innym z pomocą. Do siebie zwracamy się „siostro”, „bracie”.
 9. Przestrzegamy godzin udawania się na nocleg, zabrania się wspólnego nocowania w jednym mieszkaniu chłopcom i dziewczętom.
 10. Nikt nie wędruje przed znakiem pielgrzymki ani poza grupą.
 11. Nikt nie zgłasza się na miejsce postoju ani miejsce noclegowe przed przyjściem grupy, nikt też nie idzie na miejsce noclegowe sam.
 12. Bagaże przewozimy razem, odbiór tylko na noclegach.
 13. W razie konieczności przejazdu samochodem obowiązuje przepustka przewodnika lub lekarza.
 14. Korzystając w drodze z gościnności spotkanych ludzi okazujemy im prawdziwą wdzięczność płynącą z serca – przez modlitwę, uśmiech i dobre słowo.
 15. W czasie drogi i na noclegach działa służba zdrowia.
 16. Na trasie działa służba porządkowa odpowiedzialna za prowadzenie i porządek w grupie.
 17. Wszyscy angażujemy się w EWANGELIZACJĘ
 18. Na pielgrzymkę nie zabieramy żadnych cennych rzeczy. Przed wyjazdem w domach zostawiamy trasę pielgrzymki i nr. tel. 665 570 340
 19. Pielgrzym SPE ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych całej SPE.
 20. Każdy ma obowiązek przestrzegania regulaminu pielgrzymki nie dlatego, by się ograniczać, ale by było nam wszystkim lepiej.
  W razie konieczności przewiduje się następujące posunięcia za nieprzestrzeganie regulaminu:
  upomnienie, usunięcie z pielgrzymki.
 21. Przeczytaj jeszcze dwa razy Regulamin, naucz się go na pamięć i jeśli kochasz SPE to go przestrzegaj!!!

 

SPE to trud wędrówki, wynikający z ducha wiary, jako świadectwo Kościoła pielgrzymującego