SWE – o nas

jp2_02Myśl powstania wspólnot SPE zawiązała się w dniach pielgrzymowania młodych w 1991 roku na Jasną Górę, gdzie odbywało się VI spotkanie młodych całego świata z PIOTREM NASZYCH CZASÓW – JANEM PAWŁEM II. Do Częstochowy idzie wśród innych pielgrzymka koszalińsko-kołobrzeska. Grupa dziewiąta tej pielgrzymki to błękitna grupa salezjanów. Jej uczestnicy na postojach zamiast odpoczywać pląsają wciągając do Bożej zabawy mieszkańców. Kwatermistrzowie błękitnych- klerycy Darek Presnal i Leszek Zioła-w miejscowości Obora postanawiają stworzyć młodzieżową pielgrzymke, która na trasie będzie ewangelizować. Rok 1992 w Szczańcu spotyka się 180 młodych ludzi. Rusza Salezjańska Pielgrzymka Ewangelizacyjna. Od tej pory pielgrzymowanie zmieniło swe oblicze.

Oprócz tradycyjnych cech, jakie charakteryzują każdą pielgrzymkę, salezjanie i młodzież z SPE postanowiła wszystkim napotkanym na trasie ludziom głosić z nowym zapałem i nowymi środkami Dobrą Nowinę.

Na ulicach i rynkach miast, przez które pielgrzymowano, wystawiano inscenizacje teatralne, organizowano koncerty piosenek religijnych, zabawy dla dzieci, a w miejscach noclegowych urządzano Apele Jasnogórskie połączone z przedstawieniami, czasem świadectwami. Właśnie ta radość ewangelizacji, spontaniczność i pogoda ducha, gdy po całym dniu wędrówki młodzież zamiast odpoczywać, spędza czas na zabawie i modlitwie z mieszkańcami, stała się cechą wyróżniającą SPE spośród wszystkich innych pielgrzymek. Pomysł na taką pielgrzymkę okazał się niezwykle trafny. Jak grzyby po deszczu w całym kraju zaczęły powstawać nowe wspólnoty.

Kilka lat później w głowach moderatorów zrodził się nowy pomysł, aby doświadczenia i formę z pielgrzymkowych ewangelizacji przenieść na rekolekcje młodzieżowe, które odbywałyby się w losowo wybranych miastach. Do pierwszej takiej akcji zaproszono trzydziestoosobową grupę animatorów SPE. Stali się oni założycielami nowego ruchu, który nazwano Pustynią Miast.

darek_presnal_petke_spe

Wkrótce wyruszono do pierwszych miejscowości. Organizowano spotkania ewangelizacyjne na osiedlach, placach, ulicach, odwiedzano szpitale, domy dziecka, więzienia. I działy się cuda… Do Pustyni Miast przyłączała się młodzież napotykana w czasie ewangelizacji na osiedlowych boiskach, przy budkach z piwem, na rockowych koncertach, czy na niedzielnych Mszach świętych.

Podstawowym zadaniem wspólnot Salezjańskiej Pielgrzymki Ewangelizacyjnej jest pogłębianie wiary przez zrzeszoną w niej młodzież oraz ewangelizacja wszystkich, których spotykamy na swojej drodze. A to wyjątkowa ewangelizacja, którą zapoczątkował święty Jan Bosco. To właśnie On wpadł na pomysł, że najskuteczniej głosić Dobrą Nowinę wśród młodych ludzi przy pomocy samej młodzieży. Ksiądz Bosco oparł się na założeniu, że młodzieży łatwiej (niż osobom duchownym) nawiązać znajomości i kontakty wśród swoich rówieśników. I właśnie ta łatwość nawiązywania przyjaźni, oparta na takim samym sposobie myślenia, wspólnych zainteresowaniach oraz podobnym sposobie życia, posłużyć miała za podstawę do rozpoczęcia ewangelizacji. Ewangelizacji, która nie opiera się na „prawieniu kazań”, lecz na dawaniu świadectwa własną postawą i życiem. Poruszając w rozmowach zagadnienia wiary, otwarcie i odważnie przyznając się do niej, uczestnicząc w eucharystii, czy też przez tak banalny gest jak przeżegnanie się przed posiłkiem, młodzi ludzie w swoim towarzystwie zasiewają „ziarno”. Ziarno, które ma ukazać, że wiara nie jest czymś wstydliwym, lecz drogą do radości i wewnętrznego spokoju ducha.

darek_ziola

Jest także nadzieją, że zawsze jest ktoś, kto cię kocha bez względu na uczynki. Ktoś, kto zawsze przyjmie cię z otwartymi ramionami. Wspólnoty SPE są otwarte na wszystkich młodych ludzi, którzy chcą pogłębić swoją wiarę lub po prostu szukają odpowiedzi na nurtujące je pytania. W trakcie całorocznej pracy formacyjnej we wspólnotach, rozważając fragmenty Pisma Świętego i opierając się na doświadczeniu innych członków wspólnoty łatwiej uporać się ze swoimi problemami.

Specyficzna atmosfera panująca we wspólnocie, atmosfera radości z samego faktu bycia razem, zaufania i tolerancji, jest najlepszym elementem spajającym młodzież i pobudzającym ją do dalszego działania i nawiązywania jeszcze głębszych relacji. Spędzając wspólnie czas, dzieląc się swoimi problemami i radosnymi chwilami, grupa staje się prawie rodziną, która potrafi bezinteresownie się wspierać. Kulminacją i podsumowaniem całego roku działalności wspólnot SPE jest piesza pielgrzymka na Jasną Górę, jednak to tylko kilkanaście dni w roku, (mimo że niesamowicie ważnych). Najwięcej wysiłku wspólnoty poświęcają na aktywną pracę w swoich parafiach.

Istotną cechą wspólnot SWE jest to, że to właśnie sama młodzież przygotowuje i realizuje własne pomysły. W swoich parafiach prowadzą zajęcia dla dzieci i młodzieży, animują Msze święte, czuwania, adoracje, pomagają w prowadzeniu rekolekcji… Służą wszędzie tam, gdzie mogą tę pomoc zaoferować.

Oprócz działalności lokalnej podejmowane są również akcje o szerszym zasięgu. Wspólnoty z ruchu SWE animują grupę w salezjańskiej pielgrzymce Suwałki – Ostra Brama.  Pustynia Miast była jedną ze wspólnot, które założyły Przystanek Jezus, inicjatywę ewangelizacyjną związaną z głoszeniem Dobrej Nowiny wśród młodzieży na Przystanku Woodstock. SWE posiada również własną, rozbudowaną witrynę internetową.

Od kilku lat wspólnymi siłami, Pustynia Miast wraz z SPE, redagują własne pisemko – „Biuletyn Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych”.„Chardcore Christian” – nieregularnika Radykalnej Akcji Ewangelizacyjnej, wydano także kilka pozycji książkowych.

Połączonymi siłami Chóru SWE oraz, zrodzonego we wspólnotach zespołu Stróże Poranka, wydane zostały do tej pory trzy płyty CD: „Czas Łaski”, „Stróże Poranka” oraz „Ze słońcem wstaje nadzieja” Ukazało się również kilka numerów pisma

STATUT STOWARZYSZENIA SALEZJAŃSKICH   WSPÓLNOT   EWANGELIZACYJNYCH

Salezjańskiej Pielgrzymki Ewangelizacyjnej i Pustyni  Miast „SWE CZAS ŁASKI”

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

1.

Stowarzyszenie Salezjańskich Wspólnot  Ewangelizacyjnych wychodzi naprzeciw apelom Ojca Świętego Jana Pawła II o nową  ewangelizację u progu  trzeciego tysiąclecia  chrześcijaństwa.

2.

Stowarzyszenie działa na podstawie: – art. 35 ustawy z dnia 17.05.1998 r. o stosunku Państwa  do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej  ( Dz. U. Nr 29 poz. 154, z późniejszymi zmianami) – przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego o Publicznych Stowarzyszeniach Wiernych ( kan. 312 – 320) z uwzględnieniem przepisów zawartych w kanonach: 298 – 311 oraz  327 – 329: – prawa o Stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr. 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami ).

3.

Stowarzyszenie działa  na terenie Polski

4.

Siedzibą stowarzyszenia jest Inspektorat Towarzystwa  Salezjańskiego  w  Pile

5.

Struktury  organizacyjne Stowarzyszenia są związane ze strukturami organizacyjnymi Kościoła w skład  Stowarzyszenia  wchodzą wszystkie wspólnoty  Salezjańskiej Pielgrzymki Ewangelizacyjnej  i  wspólnoty Pustyni Miast.

6.

A) Stowarzyszenie jest organizacją katolicką działającą na mocy dekretu Inspektora Towarzystwa Salezjańskiego Prowincji Sw. Wojciecha w Pile i posiada osobowość prawną w zakresie cywilnym od momentu zarejestrowania go w Sadzie Wojewódzkim w Poznaniu. B) Skrótowa nazwa organizacji brzmi: Stowarzyszenie „ SWE  CZAS  ŁASKI” C) Hymn dla wspólnoty SPE  jest pieśń „ Niebiańskie  dzieci”  dla wspólnoty Pustyni Miast  pieśń  „Gdy uczniów swych posyłał Pan”

7.

Stowarzyszenie działa  za aprobatą  Księdza Inspektora  Towarzystwa Salezjańskiego który wyznacza moderatorów – opiekunów dla Stowarzyszenia.

8.

a) Zadaniem  moderatorów jest opieka duchowa nad Stowarzyszeniem b) Obowiązkiem moderatorów jest: – Czuwanie nad zgodnością działalności Stowarzyszenia z nauczaniem  Kościoła  w duchu  Księdza Bosko – Przygotowanie programu formacyjnego dla Stowarzyszenia, – Koordynowanie formacji  poszczególnych wspólnot i  formacji indywidualnej – Organizowanie  wakacyjnej  Ewangelizacji  wspólnot Pustyni w różnych miastach Polski – Organizowanie i prowadzenie Pielgrzymki Ewangelizacyjnej na Jasną Górę – Przygotowanie i prowadzenie kwartalnych spotkań SWE – Prowadzenie spotkań  formacyjnych  animatorów  wspólnot – Proponowanie spotkań dla studentów i małżeństw SWE, – Koordynacja  spotkań  i uczestnictwa  SWE w Salezjańskim Ruchu Młodzieżowym

9.

Stowarzyszenie może używać sztandaru  ze znakiem swoich wspólnot, legitymacji członkowskich oraz pieczęci.

10.

Patronami Stowarzyszenia są : Najświętsza Maryja Panna Jasnogórska Wspomożycielka, Św. Jan Bosko, Św. Dominika Mazzarello.

 

ROZDZIAŁ II

CELE,  ZADANIA I  ŚRODKI

 

11.

Cele – Podstawowym celem istnienia  Stowarzyszenia  „SWE Don Bosko” jest pragnienie osobistej formacji młodych ludzi  i realizacji powołania każdego chrześcijanina do świętości tak by doprowadzić do żywej wiary w Jezusa Chrystusa  i przyjęcia  Go jako osobistego Pana i Zbawiciela. – zaangażowanie, obecność i wspieranie wszelkich dzieł Ewangelizacyjnych.

12.

Zadaniem stowarzyszenia jest: A) Organizowanie, prowadzenie i wspieranie dzieł ewangelizacyjnych szczególnie na terenie parafii, szkół, zakładów pracy, szpitali, więzień w ośrodkach młodzieżowych i na ulicach B) Zaangażowanie na rzecz ewangelizacji różnych dziedzin życia: rodzinnego, społecznego, kulturalnego i osobistego  wg. intencji Ks. Bosko by wychowywać  uczciwego obywatela i dobrego chrześcijanina. C) Formowanie głębokiej świadomości  korzeni wiary  i gotowości obrony wartości chrześcijańskich D) Przeciwdziałanie szerzącym się różnorodnym zagrożeniom  ze strony np. laicyzacji, konsumizmu, sekt, okultyzmu, satanizmu, New Age,  itp. E) Wychowanie do Ewangelizacji  przez słowo Boże,  modlitwę, sakramenty św, i lekturę duchową F) Wspieranie członków Stowarzyszenia na drodze ich postępu duchowego

13.

Zadania wymienione w  pkt. 12  Stowarzyszenie pragnie realizować przez: –  Słowo Boże, Sakramenty św. / szczególnie Eucharystia i Pokuta/, Magisterium Kościoła,  charyzmaty i dary duchowe, doświadczenie duchowe Towarzystwa Salezjańskiego – system prewencyjny –  Rekolekcje, spotkania cotygodniowe wspólnot, spotkania modlitewne,  nabożeństwa, kwartalne spotkania formacyjne, Ewangelizacje uliczne, Pielgrzymki i  marsze Ewangelizacyjne. –  Konferencje,  kursy,  dialog ewangeliczny, –  Przedstawienia  ewangelizacyjne, teatr, koncerty, ogniska, dni radości, –  Działalność wydawniczą- biuletyn wspólnot, kolportaż książek i innych materiałów ewangelizacyjnych –  Środki  społecznego przekazu i uczestnictwo w życiu parafii, –  Organizowanie  wakacji  z Jezusem dla dzieci, półkolonie, pomoc w rekolekcjach szkolnych.

ROZDZIAŁ  III

CZŁONKOWIE  STOWARZYSZENIA

 

14.

1. Stowarzyszenie „SWE  CZAS  ŁASKI” jest  katolickie, czyli powszechne, w tym sensie jest otwarte  dla wszystkich którzy pragną działać  zgodnie z celami Stowarzyszenia. 2. Stowarzyszenie zna trzy rodzaje członkostwa: –  członkowie  zwyczajni –  uczestniczący żywo w pracy i działalności Stowarzyszenia –  członkowie wspierający – rodzice, dobrodzieje i sponsorzy –  członkowie honorowi- byli wychowankowie i przyjaciele Stowarzyszenia

15.

Władze stowarzyszenia mogą  nadać tytuł honorowego członka Stowarzyszenia dając wyraz wdzięczności  osobie  fizycznej lub prawnej, która została uznana za zasłużoną dla Stowarzyszenia.

16.

1. Członek zwyczajny  posiada prawo  do udziału we wszelkich działaniach podejmowanych w ramach realizacji celów Stowarzyszenia 2. Członkowie  wspierający – są to wszystkie osoby życzliwe dla Stowarzyszenia , zobowiązujące  się do dobrowolnego  działania na rzecz Jego dobra.

17.

Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany: – przestrzegać postanowień Statutu  oraz  programów dając wyraz postawy dojrzałego posłuszeństwa wobec pasterzy Kościoła, – być wiernym codziennej modlitwie osobistej, karmić się Słowem Bożym i wstawiać się za dzieło Ewangelizacji – brać udział w spotkaniach  swojej małej  wspólnoty formacyjnej, – brać udział w  zaangażowaniu  i  dziełach Stowarzyszenia zachowując pierwszeństwo posługi w ramach swojej  parafii i wspólnoty

18.

Członkostwo  wygasa  przez: – śmierć członka – dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia – wykluczenie  uchwałą  moderatorów Stowarzyszenia i animatorów wspólnot.

19.

Wykluczenie członka Stowarzyszenia następuje w wypadkach: – prowadzenia działalności  i zachowanie rażąco sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu – pełnienie czynów  które godzą w dobre imię katolika, dawanie antyświadectwa  wiary, a w ten sposób podważanie wiarygodności stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ  IV

WŁADZE  STOWARZYSZENIA

 

20.

1. Zgromadzenie Ogólne Członków – Forum  „SPE i Pustynia” 2. Zarząd  Stowarzyszenia : moderatorzy SPE i PM,  sekretarz, skarbnik, przedstawiciel  SDB i CMW 3. Rada  animatorów

21.

Zgromadzenie Ogólne Członków -Forum 1. Najwyższą władzą  Stowarzyszenia  jest  Zgromadzenie  Ogólne – Forum 2. Zgromadzenie Ogólne – Forum,  odbywa się z udziałem wszystkich członków. Jeśli  Stowarzyszenie przekroczy liczbę  500 członków, w Zgromadzeniu Ogólnym biorą udział  delegaci poszczególnych wspólnot. 3. W skład delegatów wchodzą: zarząd,  rada kadry,   rada animatorów, członkowie  założyciele, oraz po jednym  członku delegacie – wybranym przez wspólnotę należącą do Stowarzyszenia, jeśli wspólnota przekroczyła  10 osób. 4. Zgromadzenie ogólne – Forum zbiera się co najmniej raz do roku, do kompetencji  Zgromadzenie Ogólnego należy w szczególności:: –  przemyślenie i  zatwierdzenie kierunków działań  Stowarzyszenia, –  rozpatrywanie  aktualnych spraw dotyczących działalności Stowarzyszenia, –  zatwierdzenie kalendarium  pracy na najbliższy  rok, –  przyjęcie sprawozdania z  działalności  poszczególnych wspólnot –  uchwalenie koniecznych zmian w statucie Stowarzyszenia,

22.

Zarząd 1. Zarząd Stowarzyszenia  stanowią: moderator SPE i moderator Pustyni Miast  sekretarz,  skarbnik, przedstawicielka sióstr CMW i przedstawiciel  kleryków. 2. Do kompetencji Zarządu należy realizacja bieżących celów Stowarzyszenia a w szczególności: – wykonywanie postanowień Zgromadzenia Ogólnego – Forum – zwoływanie  raz w roku Forum – reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz wobec władz kościelnych i świeckich – przyjmowanie nowych członków i wspólnot do Stowarzyszenia – czuwanie nad działalnością statutową Stowarzyszenia.

23.

Rada Animatorów 1. Ogniwem Stowarzyszenia na szczeblu lokalnym jest  wspólnota, która rządzi się  i działa zgodnie z  charyzmatem i specyfiką  Stowarzyszenia, zachowując swoją niepowtarzalność. 2. Każda wspólnota ma swojego  animatora  który jest  przedstawicielem wspólnoty w Radzie Animatorów 3. Każda wspólnota lokalna ma swojego asystenta  Kościelnego w parafii do której przynależy bądź  swojego animatora duchowego. 4. Animator  odpowiada  za prowadzenie wspólnoty lokalnej w ciągu  roku pracy formacyjnej. 5. Rada Animatorów ma następujące zadania: – wymiana poglądów dotyczących  działalności poszczególnych wspólnot, programów – dzielenie się doświadczeniem zdobytym  przez  wspólnotę lokalną- analiza sytuacji młodzieży danej  wspólnoty – decydowanie i  wybór miejsc do przeprowadzenia  kwartalnych spotkań formacyjnych całej wspólnoty, – ustalanie zasad uczestnictwa  wspólnot w inicjatywach  diecezjalnych i inspektorialnych.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK  STOWARZYSZENIA

 

24.

Majątek Stowarzyszenia pochodzi z: – dobrowolnych składek członkowskich – darowizn dobrodziejów i sponsorów – dotacji  i  spadków

25.

Majątek Stowarzyszenia, którym  kieruje  zarząd  jest  własnością  Towarzystwa   Salezjańskiego  Prowincji Św. Wojciecha w Pile zgodnie z prawodawstwem kościelnym.

ROZDZIAŁ  VI

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

27.

Niniejszy Statut podlega uchwaleniu przez  Zgromadzenie Ogólne – Forum członków  Stowarzyszenia . Statut, jego odnowa oraz zmiany wymagają aprobaty  ks. Inspektora.

28.

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić: – na wniosek Zarządu uchwałą  Zgromadzenia Ogólnego większością 2/3  głosów przy obecności na zebraniu co  najmniej ¾  członków Zgromadzenia Ogólnego i zgodą moderatorów. – z ważnych przyczyn przez ks. Inspektora Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii  św. Wojciecha w Pile.